ข้อมูลสำคัญทางการเงิน


รายได้รวม
กำไรสุทธิ
งบแสดงฐานะทางการเงิน

ภาพรวมธุรกิจ

บริษัทไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)(“TPLAS”) เดิมชื่อ บริษัทไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2537 บริษัทฯผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถุงบรรจุอาหารประเภท Polypropylene (PP), ถุงบรรจุอาหารและถุงหูหิ้วประเภท High Density Polyethylene (HDPE) ภายใต้ตราสัญญาลักษณ์ “หมากรุก” และฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร Polyvinyl Chloride (PVC) ภายใต้ตราสัญลักษณ์“Vow Wrap”

อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร TPLAS

ทีมงานคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทเราทุกท่าน มีความเชี่ยวชาญและชำนาญในธุรกิจ อีกทั้งประสบการณ์เฉพาะด้านเพื่อส่งเสริมทีมงานและพัฒนาธุรกิจไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด

Financial Statement
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
MDNA
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2566
Presentation
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2564
ศูนย์รวมเอกสารเผยแพร่

ดูผลประกอบการรายไตรมาส รายงานประจำปี ข้อมูลทางการเงิน และการนำเสนอต่างๆ ของเราได้ที่นี่