ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ แบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้

ถุงบรรจุอาหารประเภทโพลีโพรพิลีน : Polypropylene (PP)

ถุงพลาสติกบรรจุอาหารที่ผลิตจากพลาสติกประเภทโพลีโพรพิลีน Polyethylene (PP) หรือที่เรียกโดยทั่วกันว่า “ถุงร้อนใส”

อ่านเพิ่มเติม

ถุงพลาสติกบรรจุอาหารและถุงหูหิ้วประเภทโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง : High Density Polyethylene (HDPE)

ถุงพลาสติกบรรจุอาหาร ที่ผลิตจากพลาสติกประเภทโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง High Density Polyethylene (HDPE) หรือที่เรียกโดยทั่วกันว่า “ถุงขุ่น”

อ่านเพิ่มเติม

ฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร Vow Wrap ประเภทโพลิไวนิลคลอไรด์ : Polyvinyl Chloride (PVC)

ฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหารใช้เพื่อประโยชน์ในการถนอมอาหาร ผลิตจากพลาสติกตระกูล Olefin ประเภทโพลิไวนิลคลอไรด์ Polyvinyl Chloride หรือ PVC

อ่านเพิ่มเติม

กล่องกระดาษบรรจุอาหาร Beat Box

กล่องกระดาษบรรจุอาหาร (Paper Food Box) ผลิตจากกระดาษที่ทำมาจากเยื่อไผ่เคลือบด้วยพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีน (Polyethylene, PE)

อ่านเพิ่มเติม